nazwa mieszkania: wprowadź nazwę mieszkania (np. xa21)
status mieszkania: wprowadź status mieszkania (maksymalnie do 30. znaków)